Nytt miljonprogram väcker känslor

Det diskuteras kring ett nytt miljonprogram. Hos många väcks starka känslor och oro över de problem vi har idag från tidigare miljonprogram. Många anser att det istället ska börja byggas nya vackra hus.

Regeringen diskuterar för fullt lösningar till bostadsbristen. Över en halv miljon nya bostäder ska byggas. Det nya miljonprogrammet. Många börjar nu säga ifrån i olika uppror på sociala medier.
Det finns forskning som pekar på att de flesta faktiskt föredrar en varierad och vacker arkitektur. Den tesen stärks av diskussionerna på internet.

Politiker vill ha snabba och kostnadseffektiva lösningar. Byggbolagen vill gärna bygga stort och enkelt för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Detta gör att miljonprogram blir attraktivt för både byggare och politiker.


 
 

Staten flyttar 500 jobb från Stockholm

Sida meddelar att de flyttar sin verksamhet från Stockholm till Botkyrka.

Botkyrkas kommunalråd höll tillsammans med bistånds- och klimatministern en presskonferens under måndagen. De informerade om Sidas flytt.
Det är enbart Sidas medarbetare i Stockholm som berörs av flytten. Orsaken ligger i att andra statliga myndigheter har flyttat från Botkyrka kommun. Därför är det viktigt att lägga annan statlig representation i Botkyrka.
Det är viktigt för medborgarna att känna av den statliga närvaron, säger ministern.
 
 

Alice Bah Kunke som språkrör?

Alice Bah Kuhnke är öppen med vad hon vill. ”Får jag frågan så accepterar jag”, angående hennes populäritet och mångas önskan om Miljöpartiets nya språkrör.

Alice Bah Kuhnke har inte en lång historik inom Miljöpartiet. Hon blev medlem i partiet endast några dagar innan hon officiellt blev förfrågan om en ministerroll 2014. Hennes populäritet har dock gått i raketfart sedan dess.

Många vill se henne som språkrör för Miljöpartiet. Vid en direkt fråga ger hon ett rakt svar:
– Ja! Det vill jag absolut, om mitt parti vill att jag ska vara det.


 
 

Lagförslag om vinster i välfärden

Vänsterparitets Jonas Sjöstedt presenterade lagförslaget tillsammans med regeringen under en presskonferens.

Lagförslaget är just ett förslag. För att det ska bli verklighet så måste det klubbas igenom i riksdagen, vilket inte verkar troligt. Men för regeringen och vänsterpartiet är detta en viktig fråga, även om det vet att det inte kommer bli verklighet.

Förslaget omfattar företag som är verksamma inom skola och omsorg, men inte vårdföretag. Om förslaget blev verklighet så skulle företagens vinster begränsas till 7% av det operativa kapitalet. Operativ kapital innebär de tillgångar som används direkt i rörelsen, exempelvis byggnader och maskiner.

För många av dessa bolag finns inget operativt kapital. De tillhandahåller tjänster så som hemtjänst, personlig assistans, mm. Vinstutrymmet skulle därmed bli närmast obefintligt.

Grunden till förslaget ligger i krav från Vänsterpartiet. För att få deras stöd krävde dom av regeringen ett förslag som skulle stoppa vinstjakten i välfärden.


 
 

Lagförslag personlig assistans

Regeringen har tillfälligt stoppat alla omprövningar av assistansersättningen tills dess att en lagändring är genomförd. En ny lag förväntas träda ikraft den 1:a april 2018.

Bakgrunden ligger i Försäkringskassans tolkning av den dom som kom i somras. Försäkringskassan tolkar den som att man inte är längre är berättigad till personlig assistans mellan insatser. Det är alltså bara själva insatsen i sig som kan ge assistans. Att finnas på plats för att vara beredd att ge insats gäller inte längre.

Frysningen innebär att ingen riskerar att förlora sitt beslut man har idag tills dess att LSS-utredningen är klar.

Ändras i april
Från 1:a april träder en lag in som tar bort 2-års omprövningen. Det kommer också införas en lag som återställer rätten till assistans mellan insatserna.